ZIM-POMTÓR

producent odzieży ochronnej

Jakość produktów

 

Firma ZIM-POMTÓR posiada ponad 56 certyfikatów nadania znaku CE na produkowane przez siebie ubrania ochronne.

Są to ubrania dla spawaczy, ubrania antyelektrostatyczne, niepalne, kwasoochronne oraz chroniące przed termicznymi zagrożeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym.

Niewątpliwym atutem asortymentu naszej firmy jest to, iż poszczególne ubrania mogą spełniać wiele funkcji jednocześnie z zachowaniem norm co potwierdzają odpowiednie certyfikaty np. ubranie dla spawacza, które jest niepalne, może być również antyelektrostatyczne jak i kwasoochronne. 

Nowością asortymentu są certyfikowane ubrania chroniące przed termicznymi zagrożeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym.

Oznaczenie CE umieszczane jest na wyrobie wytworzonym zgodnie z dyrektywmi Uni Europejskiej, którym wyrób ten podlega. Oznaczenie to jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, a tym samym, że może być sprzedawany na rynkach UE.

Oznakowanie CE jest formą deklaracji producenta, że jego wyrób spełnia wymagania wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw. O ile dyrektywy nie przewidują inaczej, oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie, zanim zostanie on wprowadzony na rynek lub oddany do użytku.

  
ZASTOSOWANE NORMY: 

PN-EN ISO 340:2006  -  Odzież ochronna - Wymagania ogólne

Określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem.

PN-EN 1149-5:2009 Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

Określa wymagania materiałowe i konstrukcyjne dotyczące odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny, stosowanej jako element jednolitego systemu uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym. 

PN-EN ISO 11611:2007  ( zaktualizowana norma EN 470 )  Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych

Określa podstawowe minimalne wymagania i metody badania dla odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku. Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed odpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z plomieniem, promieniowaniem cieplnym, oraz promieniowaniem ultrafioletowym występującym przy pracach z zastosowaniem łuku elektrycznego.

PN-EN ISO 11612:2008  ( zaktualizowana norma EN 531Odzież ochronna - Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem 

Określa wymagania dla ubrań wykonanych z elastycznych materiałów, przeznaczonych do ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem. Norma przedstawia wymagania dla szerokiej grupy odzieży ochronnej, która powinna charakteryzować się ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia i odpornością na działanie promieniowania cieplnego lub przenikanie ciepła przy kontakcie z gorącym przedmiotem lub przenikanie ciepła konwekcyjnego lub odpornością na działanie rozprysków stopionego metalu.  

PN-EN ISO 13034  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB{6}

Określono minimalne wymagania dla odzieży chroniącej przed ciekłymi substancjami chemicznymi o ograniczonym zastosowaniu. Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi o ograniczonej skuteczności jest przeznaczona do stosowania w przypadkach potencjalnego narażenia na rozpyloną ciecz, aerozole ciekłe lub rozlanie, mało objętościowe ochlapanie, przed którym nie jest wymagana całkowita bariera przed przenikaniem cieczy (na poziomie molekularnym).

 

PN-EN 61482-1-2:2007   Prace pod napięciem - Ubiory zabezpieczające przed termicznymi zagrożeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym - Część 1: Metody badań - Metoda 2: Określenie klasy ochrony materiału i ubioru przed łukiem, z użyciem wymuszonego i ukierunkowanego łuku w komorze probierczej 

Opisana metoda badania ubrań i materiałów przeznaczonych do zastosowania w odpornych na gorąco i ognioodpornych ubiorach dla monterów narażonych na łuk elektryczny. Ustalono metodę z użyciem ukierunkowanego i wymuszonego łuku elektrycznego w obwodzie niskiego napięcia do zaklasyfikowania materiału i ubioru do określonej klasy ochrony przed łukiem.

 

PN-EN ISO 61340-5-1:2009 Elektryczność statyczna - Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną - Wymagania ogólne

Wymagania administracyjne i techniczne niezbędne do tworzenia, wdrażania i utrzymywania programu ochrony przed elektrycznością statyczną. Uwzględniono procesy takie jak: produkcja, przetwarzanie, montaż, instalowanie, pakowanie, etykietowanie, eksploatacja, badanie, kontrola i inne czynności związane z obsługą elektrycznych i elektronicznych elementów, zespołów i urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.